בייקפה
Backcafe

בית קפה ומאפייה

תל-אביב

2015

צילום איתי גדרון

1_Backcafe.jpg
2_Backcafe.jpg
3_Backcafe.jpg
4_Backcafe.jpg
5_Backcafe.jpg
6_Backcafe.jpg
7_Backcafe.jpg
8_Backcafe.jpg
9_Backcafe.jpg