קופיסטיישן 
Coffee Station

רשת משקאות קפה

רחבת העיריה, הרצליה

2017

צילום איתי גדרון

1_Coffee Station Hertzelia.jpg
2_Coffee Station Hertzelia.jpg
3_Coffee Station Hertzelia.jpg
4_Coffee Station Hertzelia.jpg
5_Coffee Station Hertzelia.jpg
6_Coffee Station Hertzelia.jpg
7A_Coffee Station Hertzelia.jpg
8_Coffee Station Hertzelia.jpg
9_Coffee Station Hertzelia.jpg
10_Coffee Station Hertzelia.jpg
11_Coffee Station Hertzelia.jpg