פרונטוסטרדה
Prontostrada

מעדניה איטלקית מבית פרונטו

תל-אביב

2011

צילום גל דרן

1_Pronto.jpg
2_Pronto.jpg
3_Pronto.jpg
4_Pronto.jpg
5_Pronto.jpg
6-1_Pronto.jpg
7_Pronto.jpg
8_Pronto.jpg
9_Pronto.jpg